enwis BC

Allround softwareoplossing – de nummer 1 voor de afvalsector

Beheer alle processen in één oplossing en krijg nieuwe waardevolle inzichten in alle onderdelen van uw bedrijf

„Als middelgroot bedrijf kunnen wij alleen groeien als we beter zijn dan onze concurrenten en betere service leveren. Klantgerichtheid en flexibiliteit vormen onze unieke verkooppunten.“

Andreas Lanik, Hoofd verkoop
KS Recycling GmbH & Co. KG, Sonsbeck

„Terwijl SAP voor ons te groot was, faalden aanbieders van puur financiële softwarepakketten zoals SAGE KHK omdat die niet beschikken over branchefunctionaliteiten. Daarmee hadden we onze interfaceproblemen nog niet opgelost.“

Meik Fränsing, Hoofd inkoop
Kastrup GmbH & Co. KG, Bielefeld

„tegos speelde een cruciale rol in het analyseren van onze processen en leverde met diepgaande kennis van de sector goede ideeën voor mogelijke procesaanpassingen.“

Andreas Seebeck, Hoofd IT-coördinatie/-organisatie
Nehlsen GmbH & Co. KG, Bremen

„Tegenwoordig zijn alle stukken en bijlagen digitaal beschikbaar. Het is nu niet meer nodig om alles omslachtig bij elkaar te zoeken. We hebben onze factuurverwerking zo kunnen verkorten van 20 naar 7 dagen.“

Armin Bausch, Bedrijfsleider
Bausch GmbH, Ravensburg, Germany

„Wij zijn erin geslaagd enwis precies toe te snijden op onze behoeften. De transparantie en procesefficiëntie die dat oplevert is de economische investering absoluut waard.“

Gerd Doose, Woordvoerder bedrijfsleiding
GAB Ges. f. Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH Pinneberg

„Wij wilden de verschillende systemen integreren en handmatige handelingen overbodig maken. We zochten software die voldoet aan branchespecifieke eisen en waarmee de noodzakelijke rapporten eenvoudig gegenereerd kunnen worden. Het was ook belangrijk dat het systeem al in gebruik was door referentieklanten.“

Ingela Sandström, Plaatsvervangend bedrijfsleider
SRV återvinning AB, Sweden

Waarom enwis?

Modulaire branchesoftware

Beheer alle processen met een geavanceerde softwareoplossing en krijg nieuwe waardevolle inzichten in alle onderdelen van uw bedrijf.

Succes gegarandeerd

Profiteer van professioneel projectmanagement dat gedurende het hele project zorgt voor transparantie en implementatie binnen budget en tijdsplanning mogelijk maakt.

Gegarandeerde technologische voorsprong

Maak gebruik van een van de sleuteltechnologieën van de komende decennia waarin miljarden zijn geïnvesteerd en die is gebaseerd op Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Intuïtief in gebruik

Motiveer uw medewerkers en verhoog de aantrekkelijkheid van uw arbeidsplaatsen met een moderne, gebruiksvriendelijke user interface.

enwis – brancheoplossing nummer 1

enwis is meer dan software alleen. enwis is de eerste keuze voor de afval- en recyclingsector en verbindt een krachtig ERP-systeem met een oplossing die exact is toegesneden op de behoeften van de branche. enwis brengt alle processen in het bedrijf naadloos geïntegreerd in beeld – ongeacht of het gaat om algemene bedrijfseconomische processen of om processen die specifiek zijn voor de afvalsector. Geen enkele andere software dekt de processen van uw branche zo praktijkgericht als enwis. Genereer bijvoorbeeld inkoopfacturen voor uw leveringen direct minus niet-recyclebaar materiaal, en boek alle in- en verkooptransacties in slechts één enkel document per order. Zo bespaart u tijd en werkt u aanzienlijk efficiënter dan met andere softwareoplossingen die in de sector worden gebruikt.

Meer dan software alleen -
enwis @ Nehlsen

Overzicht per bedrijfstak

Efficiënte afvalverwerking vereist optimaal gebruik van alle bedrijfsmiddelen. Belangrijk voor u: waar en hoe uw containers, vrachtwagens en chauffeurs worden ingezet. enwis biedt nauwkeurige controle over uw containers en geeft u zicht op beschikbaarheid, locatie en materiaal. Zo bent u in staat het rendement van uw wagens en chauffeurs te maximaliseren.

Wie succesvol wil zijn in de kringloopeconomie, moet denken en handelen als een leverancier van virgin materialen. Op het juiste moment de juiste kwaliteit én kwantiteit leveren – dat is cruciaal.

De uitdaging: relaties onderhouden met leveranciers en grip houden op de volatiliteit van prijs en beschikbaarheid. Met enwis ondersteunt u het succes van uw handel in secundaire grondstoffen, waarbij aan de behoeften van de klant wordt voldaan, de risico’s beperkt blijven en de materiaalinkoop wordt veiliggesteld door relaties met leveranciers op basis van vertrouwen.

Bij het verwerken van gevaarlijk afval is het absoluut noodzakelijk dat u kunt bouwen op een systeem dat niet alleen aan de voorschriften voldoet, maar ook naleving ervan aantoonbaar maakt. enwis ondersteunt de processen van complexe industriële dienstverlening waarbij materialen, wagens, uitrustingen, werktuigen en medewerkers betrokken zijn. Kostprijsberekening staat garant voor de winstgevendheid van uw bedrijf. enwis stelt u in staat de voorschriften na te leven en ondersteunt gedurende het hele proces materiaalclassificatie, analyse, verpakking en tracking.

Snel en nauwkeurig wegen en sorteren is de basisvoorwaarde voor optimale, klantgerichte service en efficiënte afvoer van bedrijfsafval. Met enwis optimaliseert u dit deel van het proces om zo de totale waardecreatieketen te maximaliseren.

De processen voor de verwerking van huishoudelijk afval verschillen op belangrijke punten van de verwerking van bedrijfsafval.
enwis biedt u een allround oplossing inclusief ERP-systeem en branchefunctionaliteiten, naast speciale toepassingen voor verwerking van huishoudelijk afval (bijv. uitgebreid beheer van kavels en containers).

Actuele leveranciers van grondstoffen zijn vaak moeilijk te vervangen – het is immers een must dat secundaire grondstoffen dezelfde materiaalkwaliteit bieden terwijl de prijspariteit behouden blijft. enwis is de complete oplossing die u op alle fronten ondersteunt bij een van de grootste kansen van de huidige industriële revolutie: waardevolle materialen zo lang mogelijk in de productieketen houden.

Energie winnen uit afval gebeurt op de meest uiteenlopende manieren. Een constante factor zijn daarbij echter de hoge startinvesteringen. enwis ondersteunt u bij het beheren van grondstoffen en borgt zowel de optimale exploitatie van dure installaties als tijdige rapportage over de bedrijfsontwikkeling. Zo houdt u op elk moment zicht op uw langetermijninvesteringen.

Om ervoor te zorgen dat de grootst mogelijke omzetten ook de minimale winstmarges genereren, is een efficiënt risicomanagement cruciaal. Vaak met lage marges en hoge transactievolumes werken, vergt maximale efficiency, wat echter de service voor de klant niet negatief mag beïnvloeden. enwis is de enige complete oplossing die is ontwikkeld voor het beheren van het onderaannemermodel.

Ontdek enwis

Ontdek meer over de diverse toepassingsgebieden en de voordelen van enwis in onze Live Demo.

Begin meteen!

Bekijk de verschillende functionaliteiten van enwis met onze virtuele rondleiding.

Offerte aanvragen

Neem rechtstreeks contact op met een van onze enwis-experts en ontvang een individuele offerte.

Een overzicht van de functionaliteiten

enwis BC-software-devices

Handel

Contract- en orderbeheer

Met de procesgerichte weergave van uw bedrijfsprocessen onder Orders garandeert enwis een soepele afwikkeling van uw activiteiten. Zelfs complexe logistieke processen op het bedrijfsterrein of op de route (afleveren, ophalen en plaatsen van containers) kunnen bij de orders worden weergegeven en zijn eenvoudig te plannen. Vooraf definieerbare documentsjablonen ondersteunen de gebruiker met een assistentfunctie bij het genereren van stukken (offerte, contract, order). Dit minimaliseert de kans op fouten, ook bij het aanmaken van complexe bedrijfsprocessen, en garandeert voor alle afdelingen een uniforme structuur van alle soorten documenten.

Of u nu werkt met terugkerende, cyclische orders of met eenmalige orders: orders zijn snel en eenvoudig op te stellen en samen te voegen. Vanuit bestaande offertes of raamovereenkomsten kunt u zonder grote handmatige bewerkingen eenvoudig orders aanmaken.

enwis ondersteunt alle soorten documenten (facturen, factuurcorrecties en self-billingfacturen). Rechtstreeks vanuit enwis kunt u afzonderlijke facturen en verzamelfacturen inclusief creditnota’s per e-mail naar de klant versturen. Dit bespaart tijd en zorgt voor snelle facturatie.

Het Activiteitenoverzicht vormt het dashboard van de operationele afdeling. Vanaf dit centrale punt zijn alle relevante informatie en functionaliteiten toegankelijk. Historische gegevens van zakelijke partners, zoals facturen, orders en containerbewegingen, zijn hier te bekijken. Verder kunt u direct vanuit het Activiteitenoverzicht eenvoudig nieuwe offertes of orders aanmaken.

Prijsbeheer

Bij voortdurend schommelende marktprijzen is het cruciaal dat u snel kunt reageren en flexibel uw prijzen kunt bepalen. Flexibel prijsbeheer in enwis stelt u in staat uw prijzen op elk moment aan te passen aan de actuele ontwikkelingen op de markt. Op basis van bepaalde huurmodellen of speciale overeenkomsten per klant, regio of postcodegebied, is het mogelijk om in enwis alle prijsbepalende criteria vast te leggen.

Nog een voordeel: omdat centraal een basis- of referentieprijs wordt bijgehouden, kunt u op elk moment kengetallen als referentie specificeren, zoals Euwid-prijzen, LME-prijzen voor metaalrecycling- of afvalbedrijven, of beursprijzen. De prijzen die u met uw klanten bent overeengekomen worden vervolgens geheel automatisch bijgewerkt zodra deze referentieprijzen wijzigen.

Magazijn

Weegschaal

Met enwis beschikt u over een volledig geïntegreerde weegschaal in uw software. De weging wordt direct vanuit de software uitgevoerd, zonder dat de gebruiker daarvoor de applicatie moet verlaten. Dankzij de volledige integratie van de weegschaal in enwis heeft u vanuit de weegbon direct toegang tot alle relevante gegevens (order, contract, materiaal, EWC-categorie, etc.). Verder kunnen mogelijke storingen, weigeringen of andere incidenten direct gestructureerd worden vastgelegd in de weegbon. Het weegbriefnummer wordt steeds doorgegeven tot de factuur is geboekt.

Van weegschaal voor kleine hoeveelheden tot grote weegbrug: alle soorten weegschalen kunnen met enwis worden gekoppeld om binnenkomende en uitgaande ladingen te wegen. Ook is een weergave voor handmatige wegingen beschikbaar waar u het gewicht handmatig kunt invoeren.

Behalve toegang tot al geplaatste, maar nog niet gewogen orders, heeft u direct vanuit de weegschaal ook de mogelijkheid nieuwe orders te creëren. Met de lijst Open weging helpt enwis u bovendien overzicht te houden over alle voertuigen die nog wachten op weging voor transport.

Productieprocessen

De weergave van complexe sorteer- en scheidingsprocessen is een belangrijk hulpmiddel voor recyclingbedrijven. In enwis kan een willekeurig aantal inputmaterialen en de daaruit resulterende fracties (grondstoffen) van uw afval gedetailleerd worden weergegeven. Vooraf gedefinieerde formulieren in enwis ondersteunen de gebruiker bij het snel aanmaken van scheidingsorders. Het is zelfs mogelijk meerfasige scheidingsprocessen evenals complexe productiestuklijsten en werkschema’s voor de productieprocessen weer te geven.

Voor de planning van scheidings-/productieprocessen registreert enwis de gebudgetteerde kosten, die later vergeleken kunnen worden met de daadwerkelijke kosten. Hiervoor kunt u meteen de kosten voor personeel, machines en werkplekken meeplannen en betrekken in de kostenberekening. Ook de capaciteitsplanning voor personeel en materieel is direct geïntegreerd in de productiemodule van enwis.

Kostprijzen van fracties kunnen volgens verschillende criteria worden berekend. Verder is het ook hier mogelijk personeels-/materieelkosten in te voeren en die in de kostprijsberekening te betrekken.

Materiaal- en magazijnbeheer

In enwis worden magazijnontvangsten en -uitgiften direct ingeboekt bij het aanmaken van een order. Hierbij kunt u een willekeurig aantal magazijnen/locaties laten weergeven. De magazijnlocatie wordt automatisch toegewezen als u van tevoren vastlegt welke materialen waar opgeslagen mogen worden, en uw magazijnlocaties toewijst aan afzonderlijke leveranciers, dienstverleners of klanten.

Per magazijn/locatie is het mogelijk de capaciteiten (ook per periode) te definiëren. enwis ondersteunt u zo bij de planning van uw orders en geeft u exact zicht op hoeveel capaciteit er op een bepaald moment in een specifiek magazijn beschikbaar is. Omboeken van materialen van het ene magazijn naar het andere is daarbij op elk moment mogelijk.

Uiteraard is de Europese afvalstoffenlijst (EWC) volledig geïntegreerd in het magazijnbeheer in enwis. Hier maakt enwis het mogelijk een willekeurig aantal EWC-benamingen vast te leggen voor een bepaald materiaal. Ook gevaarlijke stoffen zijn volledig geïntegreerd.

Met enwis kunt u op elk moment heel eenvoudig een inventarisatie en uitgebreide evaluaties uitvoeren. Dankzij directe registratie van elke vorm van materiaalbeweging blijven uw voorraden altijd up-to-date. Met behulp van configureerbare rekeningschema’s is het in een handomdraai mogelijk diverse weergaven/evaluaties van bewegingen/hoeveelheden materialen te genereren. U beschikt daarvoor over diverse opties om te filteren, sorteren en samen te voegen. Zo ziet u bijvoorbeeld welke klant in periode x welke materialen in welke hoeveelheden heeft geleverd etc.

Vestigingen

Als een bedrijf beschikt over meerdere locaties, houdt u met enwis overzicht over alle locaties. De locaties worden in enwis vastgelegd als zogeheten vestigingen. enwis zorgt ervoor dat stamgegevens, bewijzen en evaluaties enkel betrekking hebben op de gewenste locaties. De gebruikers kunnen worden toegewezen aan een of meerdere vestigingen en hebben zo enkel toegang tot de gegevens die eveneens aan die betreffende vestiging zijn toegewezen. Dat bevordert de overzichtelijkheid en vermindert de kans op fouten, bijvoorbeeld onbedoeld een order selecteren die hoort bij een andere vestiging.

Logistiek

Planning en telematica

Planning:

De integratie van een planning- en telematicatool in de branchesoftware is voor veel afvalverwerkingsbedrijven een must. Afhankelijk van de behoeften en omvang van uw wagenpark kunt u de weergave van uw transportplanner in enwis naar behoefte uitbreiden. Door een minimale configuratie van een planningtool te koppelen kunt u orders samenvoegen tot routes op basis van de meest uiteenlopende criteria (bijv. ordertypecode) en vervolgens daarvoor de benodigde bedrijfsmiddelen plannen. Het eenvoudig verschuiven van orders tussen routes onderling biedt uw dispatchers de nodige flexibiliteit om snel te reageren en de planning aan te passen.

enwis ondersteunt u bij het beheren van uw bedrijfsmiddelen (medewerkers, wagens, materieel) die nodig zijn voor het uitvoeren van opdrachten. Voor elke bedrijfsmiddel worden vrije capaciteiten (ook per ploeg) en geplande afwezigheid vastgelegd. Op die manier garandeert enwis een effectieve en efficiënte planning en samenstelling van uw routes.

Ook een grafische routevisualisatie alsook eenvoudige planning van herhaalroutes zijn mogelijk. Dat maakt het eenvoudig om herhaalroutes (bijv. voor route-inzameling) te beheren via rittenplanning en contracten. Vanuit de rittenplanning kunnen – cyclisch of handmatig – eenvoudig routes worden gegenereerd als die nodig zijn. De inzetplanning biedt een overzichtelijke weergave van de beschikbare en vrije capaciteiten van uw bedrijfsmiddelen op basis van verschillende criteria zoals locaties, ploegen etc.

Telematica:

Door een extra telematicamodule in enwis te integreren, krijgt u zicht op de actuele locatie van uw wagens en hoe ver hun pickupschema is voltooid. Voertuiggerelateerde gegevens (verbruik, rijtijden, positie etc.) evenals opgehaalde hoeveelheden en containers worden automatisch geregistreerd en rechtstreeks ingevoerd in de orderverwerking.

Bedrijfsmiddelenbeheer/verhuur

Onder bedrijfsmiddelen kunt u diverse recipiënten zoals containers of pallets in enwis definiëren. enwis ondersteunt u bij het beheren van uw recipiëntenvoorraad, zodat u elk moment kunt zien bij welke zakelijke partner welk recipiënt staat. Ook biedt enwis een Historiek van de recipiëntbewegingen die op elk moment kan worden bekeken. Het overzicht kan worden uitgesplitst per type recipiënt, of zelfs per exemplaar afzonderlijk (via ID-nummer).

Omdat in enwis de exacte bewegingen van elk recipiënt te volgen zijn, heeft u ook de optie desgewenst een automatische verhuurfactuur te genereren. Daarvoor kunnen allereerst in enwis individuele huurafrekeningsmodellen worden gedefinieerd die dienen als grondslag voor de afrekening. De gegenereerde huurafrekening kan als afzonderlijke factuur worden verzonden, dan wel in een verzamelfactuur worden opgenomen.

Finance en controlling

Financiële boekhouding

Elke werkdag moet een reeks financiële transacties worden geboekt en aan het betreffende grootboek worden toegewezen. Voor een afvalverwerkingsbedrijf betekent dit dagelijks veel administratieve rompslomp. Dankzij de volledig geïntegreerde financiële boekhouding in enwis worden alle boekhoudkundige handelingen direct doorgevoerd in uw brancheoplossing. Daarmee is het handmatig bijhouden van balans en grootboek in een afzonderlijk systeem overbodig en verloopt via enwis volledig geautomatiseerd.

Kostenrekening en boekhouding van activa

Kostenrekening

De kostenrekening biedt een effectieve controllingtool waarmee u actuele en gebudgetteerde kosten van de operationele activiteiten kunt analyseren, ook bijvoorbeeld per afdeling, product en project. De kostenberekening synchroniseert kostengegevens met de financiële boekhouding in enwis en verdeelt en wijst deze vervolgens toe aan diverse kostenplaatsen en kostendragers.

Boekhouding van de activa

De volledig geïntegreerde boekhouding van de activa in enwis stelt u in staat activa correct te registreren, controleren, afschrijven en verkopen – met minimale rompslomp en maximale flexibiliteit.

Analyse en weergave van de actuele status van de activa is in realtime mogelijk, rekening houdend met kosten, afschrijvingen en activatransacties. Bovendien maken geautomatiseerde afschrijvingsberekeningen het mogelijk de boekhoudprocessen te optimaliseren.

Afvalstoffenrgister

Het bijhouden van een afvalstoffenregister is een van de verplichtingen van een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf. enwis ondersteunt u bij het registreren van de diverse gebeurtenissen. Deels verloopt dit geheel geautomatiseerd, zodat u zich volledig kunt concentreren op uw core business. Niet alleen voldoet het register in enwis aan alle wettelijke bepalingen, het is ook mogelijk er bedrijfsgebeurtenissen mee te registreren die u aanvullend wilt rapporteren, zoals stilstand van machines of andere bijzondere gebeurtenissen. Voor het afdrukken van het register kan vervolgens uitsluitend op de wettelijke voorschriften worden gefilterd. Interne bedrijfsgebeurtenissen blijven dan buiten beschouwing.

Add-ons

Portaal

De DPS add-on voor Simova is een kostenefficiënt kanaal om via een portal geselecteerde informatie online beschikbaar te stellen voor klanten, bedrijfspartners en medewerkers.

Op die manier blijft iedereen altijd volledig up-to-date en kan snel en efficiënt worden samengewerkt. Gebruikers kunnen ook buiten kantoortijden belangrijke informatie opvragen en bepaalde acties uitvoeren, zoals orders initiëren.

Neem contact met ons op en vergroot de winstgevendheid van uw bedrijf

Ralf Linnemann

CEO, Shareholder

Tel.: +49 231 31776.202
E-Mail: rlinnemann@tegos.eu

    Gelieve het volgende formulier in te vullen
    Een tegos medewerker zal u weldra contacteren